Thành Phần Của Hạt Mê Thi

(07-01-2016, 2:43 pm)

Thành phần Thảo dược methi Ấn Độ

 • 45-60% carbohydrates, chủ yếu là sợi nhầy (galactomannans);
 • 20-30% protein cao trong lysine và tryptophan;
 • 5-10% các loại dầu cố định (lipid); pryridine loại ancaloit chủ yếu trigonelline (0,2-0,36%), choline (0,5%), gentianine, và carpaine;
 • Flavonoid (apigenin, luteolin, orientin, quercetin, vitexin, và isovitexin);
 • Các axit gốc amino tự do (4-hydroxyisoleucine [0,09%], histidine, arginine, và lysine), canxi và sắt ;
 • Saponin (0,6-1,7%);
 • Glycosides tạo thành sapogenins steroid khi thủy phân (diosgenin, yamogenin, tigogenin, neotigogenin);
 • Sitosterol, vitamin A, B1, C và acid nicotinic;
 • 0,015% tinh dầu dễ bay hơi (n-ankan và sesquiterpene).

 

Sản phẩm đã xem

  Sản phẩm được mua nhiều nhất